hkjunkcall.com Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]
>刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係
HKJunkCall.com 手機版
HKJunkCall.com私隱聲明: 你的搜尋會被記錄用作分析用途, 當中包括搜尋字眼, IP位址, 日期時間和現時所在網頁.

請支持Facebook專頁, 並推薦給朋友
有關號碼不在任何廣告電話清單之中,因此號碼不會發佈到各手機應用程式中,也不會構成任何攔截動作。
m.hkjunkcall.com 手機版 :
不詳
2013/5/3 20:24 【 提高警覺 】 ( 有待確認 )
hkjunkcall.com :
不詳
2013/4/29 13:58 【 不詳 】 ( 提高警覺 )
hkjunkcall.com :
不詳
2013/4/23 12:56 【 提高警覺 】 ( 提高警覺 )
hkjunkcall.com :
不詳
2013/4/22 14:16 【 不詳 】 ( 有待確認 )
hkjunkcall.com :
唔肯講
2013/4/16 11:09 【 不詳 】 ( 錄音推銷 )
hkjunkcall.com :
不詳
2013/4/15 17:43 【 不詳 】 ( 有待確認 )
hkjunkcall.com :
不詳
2013/8/15 23:20 【 提高警覺 】 ( 提高警覺 )
hkjunkcall.com :
亞洲信貸監察 34026711
2013/8/16 15:22 【 提高警覺 】 ( 提高警覺 )
統計
行業
數量
不詳
65
提高警覺
24
財務借貸
6
無聽
1
其他
1
類型
數量
ToBeConfirm
38
提高警覺
28
Record Ad
25
使用不明來歷個人資料作推銷
5
來電無聲, 回撥不通
1
來電情況
數量
不詳
77
聲稱係管理公司
2
收數公司
2
推銷
2
收數公司-ACM
1
聲稱速遞公司
1
訴訟公司
1
騷擾電話23936200 要報警處理至得
1
東亞
1
23936200
1
23936200或者34026711有緊要事搵你覆機
1
不清詳
1
你好 有緊要事搵你
1
劉小姐/歐陽先生
1
可能係行騙電話, 但係又唔似係, 好煩
1
唔肯講
1
我是長實集團
1
無顯示
1

提交電話
當提交進行推銷的手提號碼時,請提供更多詳細資料。 請勿提交親友電話。
電話號碼: 23936200
公司/機構:
來電情況:
  • 推銷/ 可疑電話
  • 非推銷/ 可信電話
行業:


不明來電商業電話
其他來電
可疑來電
類型:不明來電推銷電話


電子訊息
可疑來電
行業:

類型:
檢查: 19+3=

私隱聲明: 你遞交的資料會被記錄用作分析用途, 當中只包括你所提供的資料, 日期時間
各平台軟件 (以下為大數據量網頁)
Android:小熊來電通知
iPhone: 設定Exchange Server
WP7.5/WP8: Call Advisor
WM:【不速來電防火牆 for WM】 [下載]
連結 (以下為大數據量網頁)
請支持Facebook專頁, 並推薦給朋友
HKJunkCall.com 桌面版
HKJunkCall.com ©2014            
hkjunkcall.com Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]
>刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係