hkjunkcall.com Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]
>刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係
HKJunkCall.com 手機版
HKJunkCall.com私隱聲明: 你的搜尋會被記錄用作分析用途, 當中包括搜尋字眼, IP位址, 日期時間和現時所在網頁.

請支持Facebook專頁, 並推薦給朋友
有關號碼不在任何廣告電話清單之中,因此號碼不會發佈到各手機應用程式中,也不會構成任何攔截動作。
hkjunkcall.com :
2015/11/26 19:21 【 不詳 】 ( 有待確認 )
hkjunkcall.com :
收數
2015/8/9 18:38 【 不詳 】 ( 有待確認 )
統計
行業
數量
不詳
15
提高警覺
8
財務借貸
7
其他
1
類型
數量
ToBeConfirm
17
提高警覺
12
Record Ad
2
來電情況
數量
不詳
16
收數公司
3
至尊資產有限公司
2
財務借貸
1
留言扮 SAMSUNG 有半價優惠叫你回電話 (來電顯示電話為 21589479)
1
足富 追數...潘生 or 田生 佢之前通常會派假嘅"安排派件通知"比你, 話有急件要派比你, 叫你打服務熱線: 21114152攞你資料
1
sms有關閣下之帳款,於3月前清數,最高可享5折優惠。立即至電
1
收數~MR TIN ,
1
81004386
1
TOP FORTUNE COMOANY LIMITED
1
無聲
1
收數屎虫假律師樓 Deacons & Williamson
1
TOP FORTUNE COMPANY LIMITED
1

提交電話
當提交進行推銷的手提號碼時,請提供更多詳細資料。 請勿提交親友電話。
電話號碼: 81004386
公司/機構:
來電情況:
  • 推銷/ 可疑電話
  • 非推銷/ 可信電話
行業:


不明來電商業電話
其他來電
可疑來電
類型:不明來電推銷電話


電子訊息
可疑來電
行業:

類型:
檢查: 16+7=

私隱聲明: 你遞交的資料會被記錄用作分析用途, 當中只包括你所提供的資料, 日期時間
連結 (以下為大數據量網頁)
請支持Facebook專頁, 並推薦給朋友
HKJunkCall.com 桌面版
HKJunkCall.com ©2014            
hkjunkcall.com Charity-Ads 免費公益廣告[詳情]
>刊登廣告機構與本網站全無任何立場關係